Політика щодо обробки персональних даних

 1. загальні положення

  Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. №152-ФЗ «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних R&V PROMIENISTA COMPANY SP ZOO (далі – Оператор).

  1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання права і свободи людини і громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
  2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://gostinydom.pl/.
 2. Основні поняття, які використовуються в Політиці
  1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
  2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за виключення випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
  3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за адресою мережі https://gostinydom.pl
  4. Інформаційна система персональних даних - сукупність містяться в базах даних персональних даних, що забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних коштів;
  5. Знеособлення персональних даних - дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації про належність персональних даних до конкретного Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;
  6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
  7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними даними;
  8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного чи визначуваному Користувачеві веб-сайту
  9. https://gostinydom.pl/;
  10. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайтуhttps://gostinydom.pl/;
  11. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;
  12. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних осіб даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
  13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземного фізичного або іноземної юридичної особи;
  14. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
 3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
  1. Прізвище, ім'я, по батькові;
  2. Електронна адреса;
  3. Номери телефонів;
  4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших).
  5. Вищенаведені дані далі за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.
 4. Мета обробки персональних даних
  1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; інформування Користувача за допомогою здійснення дзвінка на номер телефону для уточнення деталей та подальшого надання послуг.
  2. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальних пропозиціях та різних подіях. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору листа на адресу електронної пошти gostiny.dom.warszawa@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальних пропозиціях».
  3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
 5. Правові основи обробки персональних даних
  1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://gostinydom.pl/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні Дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
  2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).
 6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

  Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі обсяг вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

  1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
  2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних із виконанням чинного законодавства.
  3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора gostiny.dom.warszawa@gmail.com із позначкою «Актуалізація персональних даних».
  4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-якій момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора gostiny.dom.warszawa@gmail.com з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».
 7. Транскордонна передача персональних даних
  1. Оператор на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
  2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, не які відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватись лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
 8. Прикінцеві положення
  1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти gostiny.dom.warszawa@gmail.com.
  2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператор. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
  3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в Інтернеті за адресою https://gostinydom.pl/policy